logo

Nieuws

Het RIVM richt zich met het Strategisch Programma RIVM (SPR) op onderwerpen die in de toekomst impact kunnen hebben op onze volksgezondheid en leefomgeving en die extra aandacht verdienen. Volg hier nieuws over de resultaten van onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling binnen SPR.

  • Promoveren op Strategisch Programma RIVM

    Het RIVM richt zich met het Strategisch Programma RIVM (SPR) op onderwerpen die in de toekomst impact kunnen hebben op onze volksgezondheid en leefomgeving en die extra aandacht verdienen. Het wetenschappelijk onderzoek binnen SPR resulteert tientallen keren per jaar in een promotie aan een van de Nederlandse universiteiten.

  • Voorbeelden SPR innovaties

    Het RIVM vervult als trusted advisor een spilfunctie tussen wetenschap, beleid en maatschappij op de kennisvelden gezondheid en milieu. Om deze adviesrol te kunnen blijven vervullen heeft het RIVM een programma voor eigen onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling: het Strategisch Programma RIVM (SPR). Eigentijdse innovaties als gezondheidsapp ’s krijgen een steeds duidelijkere plek als praktisch antwoord op maatschappelijke vragen. Hieronder drie voorbeelden:

Home / Nieuws

SPR .... klaar voor de vragen van morgen
Menu