logo

Healthy Urban Living

Lang, gezond, vitaal, sociaal en zelfstandig samenleven, in schone, veilige, prettige, duurzame en economisch welvarende steden! Dat is wat we nastreven bij ‘Healthy Urban Living’. Maar gezond leven in een gezonde leefomgeving is geen van...

Lees verder

Voor een gezonde stad geldt als randvoorwaarde dat de gezondheid en veiligheid van burgers op basisniveau gegarandeerd is. Voor dat doel zijn er de afgelopen decennia allerlei thema specifieke normen en streefwaarden ontwikkeld. Voor typische milieu...

Lees verder

Wat zijn de effecten van ruimtelijke inrichtingskeuzes op het gedrag en de ziektelast van burgers? Naast bescherming gaat het hier ook om gezondheidspreventie, d.w.z. het voorkómen van ziekten. De inrichting van de stad is een belangrijke fact...

Lees verder

Toekomstbestendig omgaan met energie, voedsel, afvalstromen en klimaatverandering. Deze benadering wint aan aandacht, maar we komen daar wel vragen en dilemma’s tegen die nog niet zijn opgelost. De duurzaam gezonde stad heeft betrekking op de g...

Lees verder

Home / Thema's / Healthy Urban Living

SPR .... klaar voor de vragen van morgen
Menu