logo

1: De basis op orde

Voor een gezonde stad geldt als randvoorwaarde dat de gezondheid en veiligheid van burgers op basisniveau gegarandeerd is. Voor dat doel zijn er de afgelopen decennia allerlei thema specifieke normen en streefwaarden ontwikkeld. Voor typische milieuthema’s als lucht-, bodem- en waterkwaliteit bestaan er basisnormen die (inter)nationaal zijn vastgesteld. De doelen of streefniveaus voor bijvoorbeeld de toegang tot zorg of de veiligheid op straat en in het verkeer worden vaak nationaal of lokaal vastgesteld. Beleid en uitvoering worden gekenmerkt door een sectorale aanpak. Op deze manier zijn goede resultaten geboekt, maar op tal van terreinen lopen we nu tegen de grenzen van de toepasbaarheid aan. Er is daarom vraag naar nieuwe, meer integrale zienswijzen en methodieken. We geven hier een impressie van de issues die momenteel spelen en de wijze waarop het RIVM daarbij betrokken is.

Luchtkwaliteit

Vrijwel heel Nederland voldoet aan de Europese grenswaarden voor luchtkwaliteit. Echter, ook bij lagere concentraties treden gezondheidsproblemen op. ...

Lees verder

Toegang tot zorg

Toegang tot basale zorgvoorzieningen is niet voor alle groepen en in alle steden op dezelfde wijze gewaarborgd. Zo is de afstand tot een huisartsenpra...

Lees verder

Geluid

Bij het RIVM is sinds enkele jaren het Expertisecentrum geluid ondergebracht. Het RIVM kan feitelijke geluidniveaus vaststellen maar onderzoekt ook ho...

Lees verder

Elektromagnetische Velden

Het RIVM is een van de oprichters van het Kennisplatform ElektroMagnetische Velden, dat wetenschappelijke informatie over mogelijke gezondheidsef...

Lees verder

Externe Veiligheid

Bij Externe Veiligheid (EV) gaat het over het beheersen van risico’s die burgers lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijk...

Lees verder

Binnenmilieu

Veel burgers maken zich zorgen over het binnenmilieu: 65% van de milieu gerelateerde klachten die bij de GGD binnenkomen gaat daarover. Het RIVM onder...

Lees verder

Bodem en water

De bodem vormt het fundament van de stad en is tevens een essentiële factor voor goed functionerende kringlopen van water en voedingstoffen. Het ...

Lees verder

Omgevingswet

De Omgevingswet, die in 2018 van kracht wordt, bundelt 26 bestaande wetten op het gebied van onder meer bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en...

Lees verder

Home / Thema's / Healthy Urban Living / 1: De basis op orde

SPR .... klaar voor de vragen van morgen
Menu