logo

Voedsel

We verspillen veel van ons voedsel. Jaarlijks gooien consumenten zo’n 14 procent van hun eten ongebruikt weg. Dat is ongeveer 50 kilo per persoon per jaar! Ook wordt veel van ons voedsel ver weg geproduceerd. Dit leidt tot extra energiegebruik vanwege het transport en het houdbaar maken van voedsel. Ook leidt het tot milieuvervuiling en gezondheidseffecten elders in de wereld, o.a. door gebruik van bestrijdingsmiddelen. Duurzaam voedsel, dat bij voorkeur dichter bij huis geproduceerd wordt, kan dit probleem verkleinen. Het RIVM onderzoekt wat het produceren en consumeren van duurzaam voedsel betekent voor de volksgezondheid.

Boontjes

Met de voedselconsumptiepeiling meet het RIVM wat de Nederlander dagelijks eet. Een recent RIVM onderzoek laat zien dat 10% van de producten die we consumeren 80% van de impact op het milieu bepaalt. Een groot deel van de consumptie van de producten vindt plaats in de stad.

De milieu-impact vindt niet alleen plaats in Nederland. Bij de bepaling van de milieu-impact wordt ook gekeken naar de productie van importproducten, het vervoer daarvan en emissies die elders effect hebben, zoals verzurende stoffen.

Steeds meer mensen eten biologische, lokaal geproduceerde producten. Bewoners van steden gebruiken daarvoor vaak braakliggende grond om met buurtgenoten groenten te verbouwen. Deze niet-commerciële 'buurtmoestuinen' kunnen - evenals de traditionelere volkstuintjes - bijdragen aan de gezondheid en de kwaliteit van de leefomgeving. Door in deze moestuinen te werken eten ze meer (zelfgekweekte) groenten en fruit. Er zijn ook aanwijzingen dat stress afneemt en er meer sociale contacten in de buurt ontstaan. Op deze manier kunnen buurtmoestuinen gezondheidsproblemen helpen voorkomen. Wel is het belangrijk dat de risico's door eventuele bodem- en luchtverontreiniging tot een minimum wordt beperkt. Dit blijkt uit een recent literatuuronderzoek van het RIVM. Het onderzoek geeft per gezondheidseffect aan met welke indicatoren deze gemeten kunnen worden. De bevindingen worden onder andere gebruikt voor onderzoek naar moestuinen in verschillende Europese landen.

Op de GezondOntwerpWijzer vindt u onder het thema 'Groen en water' praktijkvoorbeelden van buurtmoestuinen en stadslandbouw.

SPR .... klaar voor de vragen van morgen
Menu