logo

Over de duurzaam gezonde stad

De duurzaam gezonde stad heeft betrekking op de gezonde stad van nu èn van straks.

  Duurzame stad

Medio september zijn de ‘Sustainable Development Goals’ van de Verenigde Naties vastgesteld. Bijna allemaal hebben ze een relatie met leven in een stad, maar één van de doelen gaat er specifiek over: maak steden sociaal, veilig, weerbaar en duurzaam.

Om te zorgen dat een stad niet alleen op dit moment gezond is, maar ook gezond blijft voor onze kinderen in de toekomst, is het belangrijk om vanuit een integrale keten- en systeembenadering na te denken over thema’s zoals energie, klimaat, afval en voedsel. Al hoewel er steeds meer aandacht voor duurzaamheid is, is het sluiten van kringlopen en het denken in lange termijn, met oog voor de consequenties hier en elders, nog geen standaard manier van denken. Maar het is de uitdaging waar we nu voor staan om de duurzaam gezonde stad te realiseren.

Door aan duurzaamheid te werken, met aandacht voor later en elders, kan tegelijkertijd ook de gezondheid van de huidige stedelingen worden verbeterd. Maar het leidt soms wel tot lastige dilemma’s rond milieu en gezondheid. Daarvan vindt u er onder de thema’s van duurzame gezonde stad een aantal terug. RIVM heeft kennis over zowel milieu, duurzaamheid als gezondheid in huis, en kan zodoende ondersteunen bij het maken van slimme keuzes. Ook ontwikkelen en ontsluiten we in samenwerking met andere instituten methoden en instrumenten voor het meten van duurzaamheid.

Next Steps

Met de nieuwe denkrichtingen van duurzaam gezonde steden zijn we er nog niet. Concepten als de ‘circulaire stad’, waarin conform ecologische systemen de steden niet alleen duurzamer maar ook onafhankelijker en veerkrachtiger gemaakt worden, kunnen ons verder helpen. Ook kan het zoeken naar andere verdienmodellen ons verder helpen. Voor deze ‘next steps’ is ook weer een systeembenadering nodig, waarin we samen integraal, over de grenzen van ons eigen werkdomein, naar gezond leven in de gezonde leefomgeving kijken en daar aan werken. Wie maakt met ons deze volgende stap?

SPR .... klaar voor de vragen van morgen
Menu