logo

2: Structuur en inrichting van de stad

Wat zijn de effecten van ruimtelijke inrichtingskeuzes op het gedrag en de ziektelast van burgers? Naast bescherming gaat het hier ook om gezondheidspreventie, d.w.z. het voorkómen van ziekten. De inrichting van de stad is een belangrijke factor die kan verleiden tot gezond gedrag. In een gezonde stad ligt het primaat bij wandelen en fietsen. Dit vraagt om straten die daarvoor aantrekkelijk en veilig zijn. Het gaat ook om groen en water in de stad. Dit biedt niet alleen ruimte om te ontmoeten, te bewegen, en te ontspannen, maar het biedt ook verkoeling en mogelijkheden voor waterberging. En tegelijk draagt het bij aan biodiversiteit, aan waardevermeerdering van woningen en aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Deze meer integrale aanpak helpt bij het vinden van oplossingen voor hedendaagse problemen zoals eenzaamheid, overgewicht en wateroverlast. Dit vereist een goede samenwerking met professionals uit verschillende domeinen (gezondheid, ruimte en milieu), en ook steeds meer in samenspraak met bewoners. Bovendien vraagt het in de praktijk om maatwerk per wijk of buurt: dat betekent een gedegen analyse van de lokale situatie, kennis van kansen en ambities, en vervolgens toewerken naar een oplossing die óók verbeteringen teweeg brengt op andere terreinen.

Groen en blauw

Groen en water (‘blauw’) zijn belangrijke elementen voor de beleving van de stad, maar ook voor de gezondheid van mensen en voor biodivers...

Lees verder

Mobiliteit

Door de toenemende bevolkingsdichtheid in steden, het stijgende aantal vervoersmiddelen en groeiende mobiliteit neemt de druk op de openbare ruimte en...

Lees verder

Beweegvriendelijke omgeving

Een leefomgeving die uitnodigt om in de vrije tijd actief te bewegen (fietsen, lopen of sporten) draagt bij aan een gezonde bevolking. Het RIVM bundel...

Lees verder

Sociale aspecten

Niet alleen de fysieke, maar ook de sociale leefomgeving waarin we worden geboren, opgroeien, leven, werken en oud worden, is van invloed op onze gezo...

Lees verder

Home / Thema's / Healthy Urban Living / 2: Structuur en inrichting van de stad

SPR .... klaar voor de vragen van morgen
Menu