logo

Veilig gezond en duurzaam eten in Nederland: Kansen voor integraal beleid

Hoe veilig, gezond en duurzaam is het Nederlandse voedingspatroon en kan het beter? Nederland wil voorop lopen in de internationale ambitie voor een gezond, duurzaam en veilig voedingspatroon. Om dat te realiseren is een integrale aanpak nodig, waarin onder meer veiligheid, gezondheid en duurzaamheid worden afgewogen. Onderzoek van het RIVM laat zien waar kansen en dilemma’s liggen voor deze integrale aanpak. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het strategische programma RIVM.

 
SPR .... klaar voor de vragen van morgen
Menu